Dịch bệnh Covid-19 đã gây ra bao biến động tới cuộc sống và trong đó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vấn đề môi trường. Các loại rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ngày một nhiều và cần có phương án xử lý ngay để không diễn biến xấu hơn. Vừa qua ban lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường thu gom rác thải y tế và xử lý khẩn cấp các chất thải nguy hại đến sức khoẻ con người. Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở có chức năng xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn phải tích cực phối hợp, hỗ trợ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh

BND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thu gom. Vận chuyển và xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh. COVID-19 trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP.HCM giao. Sở TN&MT TP.HCM phổ biến thông tin, cung cấp cho. Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP. UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện danh sách các công ty xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế trên địa bàn TP được tham gia xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh. COVID-19 cho TP khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh

UBND TP giao Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ vào công tác quản lý và nhu cầu xử lý chất thải y tế phát sinh tại địa phương, tại các khu vực cách ly; phòng cách ly trong cơ sở y tế, cơ sở y tế tập trung, cách ly tại nhà… Đồng thời, chủ động liên hệ các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế nhằm đảm bảo kịp thời chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Trên địa bàn TP. UBND TP.HCM cũng giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM tăng cường công tác thu gom chất thải rắn tại các khu vực cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, ùn ứ rác thải gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Chất thải y tế liên quan dịch COVID-19 cần phải xử lý dứt điểm trong ngày

Chất thải y tế liên quan dịch COVID-19 cần phải xử lý dứt điểm trong ngày

Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và xử lý chất thải y tế tại nhà máy. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị. TP.HCM phải tạm thời ưu tiên, tăng cường xử lý chất thải y tế. Đặc biệt là chất thải y tế liên quan dịch. COVID-19 nhằm đảm bảo xử lý dứt điểm trong ngày, không để tồn động. Mặt khác, hỗ trợ hướng dẫn nhân viên giám sát của. Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP, nhân viên của. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị. TP về các quy định phòng chống dịch trong quá trình thực hiện việc thu gom chất thải tại các khu cách ly.

UBND TP.HCM đề nghị các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế trên địa bàn TP phải tích cực phối hợp, hỗ trợ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng trong việc xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch COVID-19 tại TP theo công suất xử lý chất thải đã được Bộ TN&MT cấp phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *